23/26 |
Original image
Kaikoura where wildlife abounds