Kick Ass Kiwi Kick Off Party
Page 1 of 2 Next

Tonga Vava'u 015
The Mermaid Bar

Tonga Vava'u 017
MJ-MC, Kirk on Drums

Tonga Vava'u 018
Fred giving intros

Tonga Vava'u 021
Rick's award

Tonga Vava'u 022
KT, Lisa, Ben, Mike

Tonga Vava'u 023
Flo and Admiral Rick

Tonga Vava'u 025
Robin and Duncan

Tonga Vava'u 026
Fred awards KT for falling off wall

Tonga Vava'u 032
Michael and Fred

Tonga Vava'u 034
Corby and Flo